Warunki prenumeraty

Należność roczna za 1 egz Patotogii Polskiej (wraz z kosztami przesyłki) w roku 2008 nie ulega zmianie i wynosi 60 zł.

Płatne na konto:
    Polskie Towarzystwo Patologów, Oddział w Krakowie,
    I Oddz. PKO BP Kraków  37 1020 2892 0000 5802 0015 6828

z adnotacją "prenumerata Pol J Pathol".

Redakcja Pol J Pathol uprzejmie informuje, że nie jesteśmy upoważnieni do wystawiania faktur VAT, możemy natomiast wystawić rachunek.